Мени
  • from the 4th month on
  • from 4 months (after the 4th month)
  • from the 6th month on

Оброци со месо после 4тиот месец/од 6 месец

После 4 месец  оброците од зеленчук и месо се додаваат во исхраната. Месото е важно бидејќи е богато со протеини и е најдобар извор на природно железо, кое има многу важна функција во создавањето на крвта.

Пребарување на производи за Дополнителна исхрана