Добитници

Мото: Моето HiPP лето!

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Ема Коцева
Павел
Антонио
НИКА
Ador
Зои
Petar