Добитници

Мото: Мојата Нова година

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Тимотеј
Павел и Барбара
АНТОНИ
Илина
Meglena