Добитници

Мото: Моето HiPP лето!

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Ема
Tomi
Хана
David
Јан