Добитници

Мото: Пролет со HiPP!

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Дамјан и Калија
Марија и Јана
Lana
Iva
Danilo
Efe Saliji
Ангела