Добитници

Мото: Мојата Нова година

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Vojdan i Nina
Matijas
Марко
Николај&Лефтериј
Kaja