HiPP Comfort – Специјална формула за гасови и запек

Специјалната формула HiPP Comfort е прилагодена според диететските потреби на бебињата со осетливи стомачиња кои имаат проблем со гасови, грчеви и запек.

Специјалниот состав на HiPP Comfort специјалната формула ја регулира дигестијата и ја спречува појавата на запек. 

Забелешка:

Ве молиме користете ја HiPP Comfort специјалната формула под медицински надзор. Гасовите и запекот треба да се намалат со користење на Comfort специјалната формула. Доколку не, ве молиме обратете му се повторно на Вашиот педијатар.