Органско месо од видови-соодветно сточарство

Органско телешко

Добитокот и младите живеат на органски фарми мониторирани од HiPP. Во оваа природна околина животните можат многу да се движат на чист воздух. Земјоделство соодветно за видовите допринесува за природен имун систем и здравје. Додатоци за задебечување за строго забранети. Нашите животни добиваат само природна органска храна.

Органско свинско

HiPP користи само производи од животни со документирано досие за совршено здравје за време на целиот нивен живот. Големината на шталите и просторот за движење, бројот на животни во групи-се ова е спроведено според физиолошките потреби на прасињата.

Органска живина

Не е само чувањето на животните во услови соодветни за нивниот вид и во хармонија со природата тоа што го прави пилето органско пиле. Исхраната исто така игра важна улога: HiPP органските пилиња добиваат органска храна без никакви превентивни лекови. Слободни се да се движат наоколу, копаат и се прпелкаат во песок и нивните услови за живот се константно проверувани од ветеринари. И мисирките живеат како што природата предвидела. Живеат надвор во многу простор за слободно движење. Нормално, и тие се хранат само со органски жита.