Контрола на квалитет

Иако преработуваме само неколку избрани состојки, сепак деликатниот пат до врвен квалитет мора да помине строг контролен систем.

Повеќе од 260 проверки

Содржината на секоја тегла мора да помине низ систем на контрола на квалитет со повеќе од 260 проверки, од тестови на почвата до анализи на суровини и тестови на готовиот производ. Веднаш после достава, суровините се проверени од нашиот персонал. Доколку има примедби, суровините не се прифаќаат.

Лабораторијата на HiPP- лидер во Европа

Со модерната техничка опрема за детекција на резидуи, лабораторијата на HiPP е лидер во Европа. Во можност сме да филтрираме 1200 потенцијални резидуи. Степенот на сензитивност е неверојатен: можеме да детектираме едно зрно сол во 25 метарски пливачки базен.