Органско млеко

Од каде доаѓа органското млеко за HiPP Органските млечни формули?

HiPP млекото доаѓа од фарми кои стриктно се придржуваат кон водичите за органско земјоделство. Кравите се чуваат во соодветни услови за нивниот вид и пасат на природни пасишта. Овие пасишта се одгледуваат без минерални ѓубрива, хемиски или синтетички спрејови.

Природната храна за животните како трева, сено или жита гарантира најдобар органски квалитет, што потоа станува нашето хранливо, здраво млеко. 

HiPP органското млеко е строго контролирано

Се ова е континуирано тестирано од независни контролни институти. Додатно, HiPP ги проверува сите производи за бројни физички и хемиски параметри со наши сопствени лабораториски тестови кои се и построги од законските барања. Ова осигурува да само најдоброто органско млеко е произведено за Вашето бебе.