„Биодиверзитет во добра Компанија“

Обединети во светската заедница

HiPP е ангажиран како член на Иницијативата Бизнис и Биодиверзитет, која започна во 2008 година на конференцијата на ОН на партиите од Конвенцијата за Органски Диверзитет. „Биодиверзитет во Добра Компанија“ е унија на компании кои имаат ист став за заштита на биодиверзитетот-во интерес на економијата и општеството.

Обврзани се со „Политика на компанијата“ и „Декларација на водството“ да интегрираат заштита на биодиверзитет во системот на менаџмент во нивната компанија. Со потпишување на „Декларација на водството“, повеќе од 40 компании низ светот сега ги следат барањата за охрабрување на биодиверзитет како дел од нивниот компаниски систем на менаџмент. Важен придонес на фер тргување беше направен на Конференцијата за зачувување на видовите на ОН и во 2010 во Нагоја, Јапонија. Помеѓу другите работи, дефинираше насоки како профитот од употребата на органски сурови материјали треба фер да биде поделен меѓу корисниците и државите од каде потекнува.

HiPP е вклучен во одржливост и биодиверзитет во различни проекти. Редовно соработуваме со NGO и здруженија како AoeL(здружение на еколошки  производители на храна). B.A.U.M.(Германска група за еколошки свесен менаџмент), WWF, BUND, Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, Bund Naturschutz Bayern, Bioland, Naturland и други научни институции.