Употреба на рециклирана хартија

Џунглите се важни складишта на CO2 за луѓето. Со цел да се заштита џунглите од губење на шумите, HiPP употребува хартија и материјали за паковање само од рециклирана хартија или сертифицирани FSC продукти.

Одговорниот однос кон природата вклучува и постојана употреба на рециклирана хартија и бројни мерки за намалување употреба на хартија во администрација.

HiPP доби прво место на натпреварот „Канцеларија & Околина“ од Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management (B.A.U.M.)(синдикат за управување со животна средина) во категоријата „компанија со повеќе од 500 вработени“. Посебно внимание беше дадено на ексклузивната употреба на рециклирана хартија, како и мерките за примарно намалување на употреба на хартија: електронско документирање, електронски наплати, кружење на информации преку компанискиот интранет и двострано печатење.