Луѓе во фокусот

Задоволни вработени создаваат убава иднина

Во структурата на компанијата HiPP даваме голема важност на сигурна и оптимална работна клима за нашите вработени. Нашите општествени стандарди лесно го надминуваат нормалното и она што е според закон во оваа индустрија. Проповедаме одржливост но и ја применуваме.

Имаме добра клима за работа

HiPP-овата етичка согласност ја создава нашата сплотеност. Претпоставените се редовно евалуирани од вработените. Заедно профитираме од мал број на отсуства поради болест и многу добри придобивки од работата. Менаџирањето на знаење и интерната шема на предлози припаѓа на компаниската структура, како и списанието за вработени „HiPP интерн“. 

Ние сме компанија која охрабрува фамилија

Со флексибилни работни саати охрабруваме компатибилност помеѓу фамилија и кариера. Во моментов во Фафенхофен, 150 родители работат пола работно време, и скоро сите од нив имаат сопствен индивидуален модел на работа. 75% од нив се мајки со деца. Исто се грижиме за престој на децата. 

Сериозно се грижиме за здравје и безбедност

Компаниски пензиски план, високи стандарди за безбедност на работа и заштита на здравјето, активни денови за здравје. Се грижиме за добросостојбата на нашите вработени со нашите фитнес и спортски понуди. Во ресторанот во компанијата органски оброци, регионално производство и менаџмент на алергии ја заокружуваат нашата посветеност.

Нудиме понатамошен тренинг

Сите вработени редовно учествуваат во систематски курсеви и ги користат нашите понуди со широк опсег за едукација. 

Поддржуваме млади

Со години имаме стабилен број на ученици, со кои обезбедуваме иднината на нашата фамилијарно водена компанија и овозможуваме на млади луѓе да имаат добар почеток во нивната кариера. Младите специјалисти имаат опција да учат за дупла диплома. Учениците учат за нашата посветеност кон одржливост во доброволни активности за околината (денови за садење дрва, правење на бари за водоземци и гнезда за птици).

Ние сме интернационални

Вработени од 20 различни националности работат во HiPP. Многу сме горди на културниот диверзитет. Ја збогатува културата на компанијата и го засилува нашето успешно остварување во глобалната сфера. 

Сериозно гледаме на општествената одговорност

Општествена одговорност вклучува гледање подалеку од носот и покажување солидарност на семејства кои имаат потреба од помош. Со редовни донации на храна помагаме каде е најпотребно.