Одржливост како компаниска филозофија

Одржливост значи наоѓање на вистинскиот баланс меѓу еколошките, економските и општествените аспекти.

Доколку ја дизајнираме нашата околина, нашите социјални животи и нашата економија на одржлив начин, тогаш ќе имаме иднина и ќе обезбедиме можност за идните генерации да имаат животи вредни за живеење.

Делуваме одржливо ако тоа што го правиме може да се прави до бесконечност, при дадени исти услови.