Еко-баланс излези

Рециклирање

Благодарение на редовната сепарација на отпадот, повеќе од 97% отпад се рециклира. 

Потполна термална изолација и соларни колектори на една од канцелариските згради на HiPP.

Годишен потенцијал за заштеда на CO2

Поради голем број на мерки годишните емисии на гасови се значително намалени:

Поврзаноста со градското биомаса копроизводство, производство на енергија преку соларни и биогас локации, снабдување со зелена енергија од хидроелектрани како и преминување на пријателски за околината технологиисо нашата флота, направија компаниските CO2 емисии во 2011 да се намалат за скоро 90% на поризведен тон во споредба со 2000. 

СистемCO2 заштеда во 2013 во споредба со 2000
Биомаса локација за копроизводство 9.846 to
100% Струја од хидроелектрана 4.170 to
Вкупна заштеда14.016 to