Околински статистики

За околината си поставуваме амбициозни цели.

Бројките за сите важни влезови и излези документираат до кој степен околинската заштита во HiPP прави специфичен напредок. 

Цели

Главни бројки2012201320142015 (Прет.)2015 (Измерено)Споредено со предходната година
Оперативни набавки (kg/t)2,62,42,12,12,2+2,5 %
Средства за чистење (kg/t)2,42,72,42,42,5+2,6 %
Енергија (kWh/t)753,2747,2728,0728,0706,9-2,9 %
Вода (m3/to)8,18,28,58,58,3-2,6 %
Паковање (kg/t)513,0509,8519,8519,8525,6+1,1 %
Отпадна вода (m3/to)6,97,37,67,67,5-1,9 %
  Ладечка вода Ilm2,72,82,92,92,7-9,1 %
  Пречистителна станица4,24,54,74,74,8+2,6 %
Отпадна вода, прочистувачка канализација (kg/t)231,5239,2251,9251,9191,8-23,9 %
Не-рециклиран отпад (kg/t)5,55,75,95,95,3-10,4 %
Јаглерод диоксид (kg/t)43,436,936,236,230,6-15,5 %
Сулфур диоксид (g/t)71,270,665,765,764,0-2,6 %
Азот оксид (g/t)92,592,886,886,885,1-2,0 %