Важни нутриенти

Соодветниот  план за исхрана во текот на бременоста игра многу важна улога во здравиот развој на бебето. Тука ќе најдете објаснување на сите важни нутриенти, каде се содржат и што се случува кога има недостаток од истите.