Мени

Важни нутриенти

Соодветниот  план за исхрана во текот на бременоста игра многу важна улога во здравиот развој на бебето. Тука ќе најдете објаснување на сите важни нутриенти, каде се содржат и што се случува кога има недостаток од истите.