Натпревар: Запомни ги животните

Дали имаш добра меморија како Лаки Лисицата?
Погледни ја добро сликата и на крајот дознај кое животно се крие.