Игри во шумата

Мајмунот Марко сака да игра на високи дрвја.

Откријте ги неговите омилени игри во шумата овде.

Дрво, промена!

Секое дете стои покрај дрво, само фаќачот стои во средина каде нема дрво. Кога фаќачот ќе викне „Дрво, промена“, сите деца почнуваат да трчаат и се обидуваат да застанат покрај различно дрво. Доколку фаќачот успее да фати некое од децата, тоа дете е следниот фаќач.

Фитнес патека низ шумата

Прво се определува одредена патека, која треба да ја поминат сите деца. По патот, тие ќе сретнат мали препреки кои треба да ги надминат. Кој е побрз од Мајмунот Марко во балансирање на стебло, трчање слалом меѓу дрвјата или скокање на гранки?

Камена дама

Сакате да играте дама како Мајмунот Марко? Многу е лесно! Дома можете да користите крпи раширени на тепих. Надвор можете да користите големи камења или да нацртате кругови на земја со креда. И можете да почнете да скокате!

Понатаму кон игрите на песок на Мики Меркатот

Назад кон преглед