Информација во врска со повлекувањето на HiPP Органски Сок од јаболко 200ml

Информација во врска со повлекувањето на HiPP Органски Сок од јаболко 200ml, Производствена серија LA98967 / Рок на траење: 31.10.2023. Број на артикал: АЛ 8012 – У (AL8012 – U).

Известување во врска со коронавирус и Ковид-19

Ние многу внимателно ги следиме ефектите на новиот корона вирус и веднаш ќе Ве информираме за секој нов аспект што би влијаел на нашите HiPP производи.