Кога и колку често пијат бебињата?

Нудете му града на Вашето бебе кога е гладно. Вашето бебе ќе се храни според потребата и за неколку дена продукцијата на млеко ќе се прилагоди соодветно. Ако се зголеми апетитот на бебето, ќе сака да пие почесто: ова ќе стимулира создавање на млеко и повеќе млеко ќе биде на располагање. Поголемо создавање на млеко значи дека периодот помеѓу пиењето автоматски станува поголем.