Моторни вештини и говор

Како изгледа вообичаено развојот на моторните вештини и говорот кај бебето?

Развој на моторни вештини

Овде Ви даваме преглед на развојот на моторните вештини во првите 12 месеци од животот на детето...

Развој на говор и јазик

Овде Ве снабдуваме со преглед на фазите од говорот на Вашето бебе и развој на јазикот...