Биодиверзитет

Видовите и екосистемите имаат потреба од нашата заштита

Заедно со климатските промени, заштитата на биолошката разновидност е еден од нашите најголеми предизвици, а загубата на светско ниво е алармантна:  60% од екосистемите се смета дека се оштетени и на 20% од видовите цицачи им се заканува изумирање. Во последните шест години, секој месец исчезнува по една раса, Поради исчезнувањето на живеалиштата, видовите и гените, природата станува посиромашна и основните услови за човековото живеење се доведуваат во опасност.

Ehrensberger Hof – фарма модел за биодиверзитет

Поставување на економски модел бизнис за биолошка разновидност како тест модел за нашите производители.

Употреба на рециклирана хартија

Постојаната употреба на рециклирана хартија го заштитува диверзитетот на шумите.

Заштита на климата и водата

Соодветното за видот одгледување и хранење на животните на фармата се главните компоненти на еколошко сточарство.

Биодиверзитет за Добра Компанија

HiPP e член на Иницијативата Биодиверзитет во Добра Компанија.

HiPP Кампањи

HiPP е посветен на биодиверзитетот и е против зелениот генетски инженеринг.