На што да се внимава при доење?

Доењето е најприродна исхрана за Вашето дете. Но, исто како и правилните техники за дишење за време на пороѓај, доењето треба да се научи. Ако сте несигурни за доењето, најдобро е дома да Ве посети патронажна сестра, која ви следува како дел од здравствените услуги.

Патронажните сестри се специјално обучени да ви помогнат со доење. 

Важно:

  • Доете го Вашето бебе секогаш кога е гладно. Тоа праќа сигнал до Вашите млечни жлезди да создаваат уште млеко. На овој начин, количината на млеко се прилагодува на потребите на детето.
  • Секогаш дозволете прво да ја испразни едната града: ако е скоро празна, масната содржина на млекото се зголемува. Ова млеко богато со калории му е потребно на бебето за да расти во тежина.
  • Внимавајте Вашето бебе да не само ја цица брадавицата, може лесно да ја разрани, затоа нудете му ја градата само кога е гладно. Устата на бебето треба да ја опфати скоро цела ареола додека пие.
  • Не го оттргнувајте нагло од градата, најмногу поради што ќе ве боли. Ставете го Вашиот мал прст помеѓу устата и брадавицата за да се прекине вакуумот. После тоа лесно може да се оттргне детето.