Контроли на квалитет

Иако ние користиме само одбрани состојки, патот до најдобар квалитет е проследен од строг систем на контроли.

Повеќе од 260 контроли

Содржината на секоја тегла поминува низ систем за квалитет и безбедност со повеќе од 260 контроли, од анализи на почвата и суровините до тестирање на крајниот производ. Кога нашите фармери ги собираат и доставуваат овошјата и зеленчуците, суровините се тестираат за најважните супстанции. Доколку нашата лабораторија пронајде супстанција која не припаѓа тука, суровините не се проследуваат понатаму.

HiPP лабораторијата е рангирана меѓу најдобрите во Европа

Со техничката опрема во нашата лабораторија може да се филтрираат околу 1200 можни остатоци, во толку мали количини споредливи со зрно сол во 25m базен.