Дали моето бебе пие доволно млеко?

Количината што Вашето бебе ја пие може да варира од оброк до оброк како и од ден во ден.
Показател дека имате доволно млеко: вашето бебе има полна пелена 4-5 пати на ден. Дополнутелно, можете да го вагате бебето еднаш неделно.