Дали моето дете е со ризик за развој на алергија?

Едно дете се смета дека има ризик од појава на алергија кога еден од директните роднини (мајка, татко, брат или сестра) веќе има алергија поради тоа што тенденцијата за алергија е наследна. Во моментов околу 20-30% од бебињата се засегнати од алергии. Алергиите може да се присутни во различни форми. Дали бебето всушност ќе развие алергија зависи од многу фактори. Еден од факторите е исхраната на бебето во првите месеци. 

Протеинот во млекото игра одлучувачка улога во предизвикувањето на алергии.