Одржливост како корпоративна филозофија

Одржливост значи постигнување на правилен баланс помеѓу трите димензии: екологија, економија и социјален аспект.

Ако ние ја дизајнираме нашата животна средина, нашиот социјален живот и економијата на одржлив начин, тогаш ќе ја обезбедиме и нашата иднина и шансата за добар живот на идните генерации. Делуваме одржливо тогаш кога продолжуваме да го правиме она што секогаш сме го правеле под истите услови.