Одржлива заштита на животната средина и климата

Заштита на животната средина во фабриката во Фафенхофен

„Заштитата на климата и атмосферата е еден од најголемите предизвици на нашето време.“

Фабриката на HiPP во Фафенхофен

Покрај конзистентната употреба на обновливи енергии, HiPP има можност да ја редуцира емисијата на CO2 за добри 90% во последниве 14 години. Споредбено со 2000 година, приближно 14000 тони од C02, беа произведени помалку во однос на 2014 година. За да се преработи оваа количина на C02 потребна е шума со големина од околу 5000 фудбалски игралишта.