Skip to main content

Импринт

Одговорни за содржината на веб страната 

Дамчевски дооел
Сава Ковачевиќ 74/20
1000 Скопје
Македонија

Телефон: +389 2 3112525
Факс: +389 2 3112525

За да ни испратите е-писмо, Ве молиме користете го контакт формуларот.

Веб Агенција:

KELLER & KOLLEGEN GmbH
Маркетинг агенција|Комуникации|Нов медиум

Fürther Straße 62, 90429 Nürnberg, Германија
www.keller-und-kollegen.de

Правиме...
Концепција, екран дизајни, Typo3/CMS развивање, мултимедиа, едитирање


-НОВИ ИДЕИ ЗА НОВИ МЕДИУМИ!-

 

Останати пораки:

И покрај внимателна контрола на содржините, HiPP не е одговорен за содржината и услугите кои се достапни преку екстерни линкови. Само соодветните опратори се одговорни (Општи услови) за содржината на поврзани страници. Секое копирање на слики, звуци и текстови од оваа страница во друго електронско или печатено издание не е дозволено без дозвола.

 

Политика на приватност & Услови за користење:

Ве молиме обратете внимание на нашите Политика на приватност и Услови за користење во врска со нашите услуги на интернет.

 

© 2017 HiPP