Одржливост во HiPP

Одржливоста не е трендовска тема. Ние сме посветени на органско земјоделство повеќе од 60 години, и како пионери формиравме стандарди за одржливост. Нашето управување со одржливоста ја опфаќа компанијата во целост и ја следи целокупната верига на вредности.