Одржливост во HiPP

Одржливоста не е трендовска тема. Ние сме посветени на органско земјоделство повеќе од 60 години, и како пионери формиравме стандарди за одржливост. Нашето управување со одржливоста ја опфаќа компанијата во целост и ја следи целокупната верига на вредности.

Одржливост како филозофија на компанијата

Одржливоста значи постигнување на правилен баланс помеѓу трите димензии: екологија, економија и социјален аспект.

Одржливост како филозофија на компанијата

Одржливоста значи постигнување на правилен баланс помеѓу трите димензии: екологија, економија и социјален аспект.

Награди и признанија

Заложбата за одржливост е документирана не само во наградите, туку и во големата доверба која HiPP ја добива од нашите потрошувачи.

Луѓето во фокусот

За HiPP како средно голем семеен бизнис, одговорното и социјалното управување се исто така основа за одржливи бизнис активности.

Биодиверзитет

Загубата на биодиверзитетот во светски рамки е алармантна. Истото се случува и со разновидноста на растенијата и животните кои се развивале низ годините...

Одржлива заштита на животната средина и климатските услови

Заштитата на климатските услови и атмосферата е една од најважните задачи на нашето време. Со доследно управување со животната средина HiPP…

Заштита на животната средина

Ние поставивме амбициозни цели за животната средина.

Извештаи за одржливост

Резултатите и идните цели се редовно документирани во нашиот извештај за животна средина од 1995 год.

Упатства за одржливост

Групата на HiPP е активно ангажирана во заштитувањето и создавањето на животната средина.