Дали ефикасноста е научно докажана?

Во студија (Nentwich 2009), доени бебиња со ризик за развој на алергии споредени со бебиња со ризик за развој на алергии кои им беше даден хидролизат кој што исто така се користи во HiPP HA формулата.

Резултат: „Ризикот од развој на атописки дерматит во првите две години кај деца кои првично се хранети со  мајчино млеко и/или главно со HiPP HA формула може да се спореди.” (Nentwich – потенцијална опсервациона студија – клиничка педијатрија, 2009)

Неможе да се забележи разлика во развивањето на алергиски кожни болести (атописки дерматит) во првите две години. Исто така, беше споредена и алергиската реакција на протеин на кравјо млеко помеѓу групите во првите шест месеци. Децата кои се на доење и со деца хранети со HiPP HA млечна формула се развиваат соодветно за нивната возраст.

Со студијата се дојде до заклучок дека хидролизатот кој се користи во HiPP HA почетната формула ги заштитува бебињата кои се изложени на ризик од развој на алергии, како што го прави тоа и мајчиното млеко.

*нема статистички значајна разлика помеѓу групите

**нема забележлива разлика помеѓу групите (не е извршен статистички тест)