Пиење од чашка

Дури и навидум едноставна работа како пиење од чашка треба да се вежба, и можеби два до три месеци. Затоа препорачливо е да започнете со тоа околи седмиот и осмиот месец.

Можете да го направите пиењето полесно за вашето бебе: прво, најдобро е да се користи пластична чаша, бидејки се некршливи. Вие држете ја чашата на почеток и давајте му само мали количини на течност. Кога детето ќе може само да ја држе чашката, се препорачува да се користи посебна чашка за учење и да се дозволи детето само да пие.