Skip to main content

За нашите разновидни камени ѕидови

Зад лабаво наредените камени ѕидови има многу повеќе отколку што Ви се чини. Камениот ѕид, на пример, обезбедува засолниште и место за размножување на инсекти и мали 'рбетници. Малите животни обожуваат да се раздвижуваат во малите пукнатини меѓу камењата бидејќи таму се чувствуваат исто толку удобно како и во природните карпи. Поголемите празнини помеѓу камењата не се само одлични скривалишта за жаби и гуштери туку се идеални и за растот на некои папрати, лушпи и различни билки. Но, тоа не е сѐ. Пчелите, мазните змии, ѕидните и песочните гуштери, исто така, ги сакаат камените sидови.

Како сами да направите камен ѕид: Користете ги камењата пронајдени во вашиот двор, па дури и стари покривни плочки. Наредете ги за да создадете стабилен ѕид широк и висок најмалку еден метар.

Како сами да направите камен ѕид:

  • Користете ги камењата пронајдени во вашиот двор, па дури и стари покривни плочки;
  •  Наредете ги за да создадете стабилен ѕид; 
  • Ѕидот би требало да е широк и висок најмалку еден метар.