Skip to main content

За нашите водни живеалишта и жабите кои живеат во нив

За жал, малите природни водни површини се ретки во денешниот свет. Ова е особено критично бидејќи тие се живеалиште на многу загрозени животни и растенија.

Мали водни површини се: езерата, рибниците, мочуриштата или поплавените области, како и рововите или баричките. Тие се живеалишта на животни како што е жабата. Меѓутоа, бидејќи малите водни површини стануваат сѐ поретки, и жабите, за жал, се ретка глетка. Затоа, овој вид жаби сега се високозаштитен вид.