Статистики за животната средина

Ние си поставуваме амбициозни цели за животната средина.

Бројките од сите важни придонеси и расходи документираат конкретен напредок на заштитата на HiPP на животната средина.

Цели

Клучни фигури 201120122013Проекција 2014
Оперативни добавувачиkg/to2,12,62,02,0
Агенти за чистењеkg/to1,92,42,71,9
ЕнергијаkWh/to728,2774,6767,2728,2
  Само водена пареа за производствоkWh/to488,1509,5519,1488,1
  Само електрична енергија за производствоkWh/to 102,3100,7100,7
Водаm3/to7,58,18,27,5
Пакувањеkg/to497,3513,0509,8497,3
Отпадни водиm3/to6,46,97,36,4
  Вода за разладување, Ilmm3/to2,52,72,82,5
  Отпадни води, канализацијаm3/to3,94,24,53,9
Вкупен отпадkg/to229,2234,4240,4229,6
Отпад кој не се рециклираkg/to5,35,55,75,3
Јаглероден диоксидkg/to31,744,337,631,7