Skip to main content

За потеклото

На HiPP органските јагоди им се потребни сончеви локации и најдобро успеваат на почви кои се богати со хумус. Тие не сакаат влага, и поради тоа HiPP органските фармери кога е возможно ги садат на слама. Земјите на производство како Италија, Полска, и Шпанија имаат идеални услови за растење на високо квалитетни органски јагоди.