Skip to main content

Индија

Индија е земја во Југоисточна Азија и се карактеризира со многу различни пејсажи: на запад се наоѓаат високи планински масиви со широки долини. На југ земјата се спушта до плодна алувијална почва од исток до запад. Тука течат многу реки како Ганг. Климата во Индија е тропска до суптропска и се карактеризира со монсуни. Понекогаш обилните врнежи доведуваат до полплави, но има и такви години кога поради премалку врнежи земјата се соочува со суша. Земјоделските области се наоѓаат на плодните рамнини, но многу овошја како органското манго на HiPP, растат во тропските шуми на југ.