Skip to main content

Ирска

Ирска лежи на Атлантскиот океан и е дел од Европскиот континенет. Опфаќа претежно низини, кои се протегаат од запад кон исток и е покриена од бројни езера и големи отвори. Големите планини обезбедуваат природна изолација. Поради тоа што  половина од земјата е покриена од ливади и пасишта, го носи прекарот “Смарагдниот остров”.  Органскиот добиток на HiPP тука се чувствува како дома. Тука можат да поминат близу цела година надвор, поради балансираната островска клима на Ирска, која се карактеризира со студени лета и благи зими. Дополнително, има голема количина на врнежи која достигнува до 3600 mm годишно и придонесува за зеленилото на островот.