Skip to main content

За потеклото

HiPP органскиoт грашок преферира песоклива и глинеста почва со висок капацитет на задржување на вода и умерена клима помеѓу 15 и 20 Целзиусови степени . Поради тоа, нашите HiPP органски фармери одгледуваат грашок во Германија, Холандија и Австрија. Идеалното време за жетва зависи од цврстината на органскиот грашок, која се проверува многу често. Кога ќе ја достигнат потребната цврстина, се собира во рамките на неколку часа. Поради тоа што свежо набраниот грашок има ограничено време на складирање, веднаш се транспортира на местото за обработка, кое мора да биде во радиус од најмногу 30 километри. На овој начин, ние во HiPP ја гарантираме свежината и квалитетот на производот.