Skip to main content

За сортите

За нашите HiPP органски производи ние користиме само набрчкан грашок. Сортите кои ги одгледуваме се : “Ambassador”, “Avola”, “Boogie”, “Larex” и  “Fortress”.