Skip to main content

За сортите

Додаден во мали количини, како зачин, кромидот ги прави нашите HiPP кашички уште повкусни. Во нашите HiPP органски производи ние ги користиме сортите “Hylander”, “Hercules” и “Spirit”.