Skip to main content

Нешто добро за Вашето бебе

Органските круши се лесни за варење и се идеални за започнување со дохрана по четвртиот месец. Дополнително тие имаат благ вкус и природно се богати со калиум и фолна киселина. Калиумот го поддржува нервниот систем и мускулите, додека фолната киселина е важна за делбата на клетките.

Дознајте повеќе за правилната исхрана кај бебињата во текот на првата година од животот!