Skip to main content

За сортата

Постојат повеќе од 5000 различни видови сорти на круши, кои можат да се поделат на летни, есенски и зимски круши. За нашите HiPP органски каши ние користиме главно една сорта:  Вилјамовка (Williams Christ). Во нашите органски сокчиња можат да се најдат и другите сорти како Champagne, Speckbirne, Rote Landbirne и Hirschbirne.