Skip to main content

Колумбија

Колумбија лежи на северозапад на Јужна Америка и се граничи на запад со Пацификот и Карипското море на север. Земјата е карактеристична по Андите на запад и низините на исток и југ. Андите се наоѓат на долги долини кои се наводнуваат од три големи реки. Низините со влажните савани и тропски дождовни шуми опфаќаат повеќе од половина од државата. Климата во Колумбија е под влијание на внатрешните тропски предели. Малата флуктуација во температурите и различните количества на врнежи се карактеристични за земјата. Брегот на Пацификот и низините на исток и запад се покриени со тропски дождовни шуми и се природно живеалиште на различни растенија. Тука има одлични услови за раст на органското манго на HiPP.