Skip to main content

За сортите

Постојат повеќе од 1400 различни видови на манго во светот. HiPP за своите органски производи користи 3 видови: Alphonso, Magdalena River и Kesar. Ги обработуваме во земјите каде што растат и така во Германија внесуваме помалку отпад како што се лушпи и семки.