Skip to main content

За сортата

Со многу трпение и на природен начин, HiPP создаде нова сорта на моркови. Името на сортата е Dulcis и плодовите се големи, вкусни и богати со хранливи материи. Ова ја прави нивната обработка многу одржлива затоа што од нив останува минимална количина отпад. Со остатоците од морковот се хранат животните на фармите. Покрај Dulcis, HiPP исто така одгледува и други сорти на моркови. Една од нив е особено интересна: белиот морков. Има благ вкус и е идеален за започнување  со дохрана.