Skip to main content

Дали сте знаеле?

Дека на многу азиски јазици зборот ориз е ист со зборот кој означува храна?

Тоа е показател за големата важност на растението во исхраната на населението во Азија. Ова не е изненадување, затоа што одгледувањето на оризот со неговата повеќе од 7000 годишна историја е длабоко вкоренето во Југоисточна Азија. Во денешно време оризот е популарен не само во Азија туку насекаде во светот и се одгледува во повеќе од 100 држави. Секој ден се обработуваат  500 милиони тони ориз.