Skip to main content

Романија

Романија е земја која се протега на југоисток од Европа веднаш до Црното Море. Трансилванските висини го формираат центарот на земјата. Тука се наоѓаат многу реки и долини. На север, исток и југ, Карпатите ги заградуваат висорамнините. На запад Апусените формираат природна граница. Планинските и високи области ги обиколуваат и планините и низините и делтата на големата река Дунав. Умерената клима на Романија се одликува со топли лета и студени зими. Поради Карпатите кои поминуваат низ земјата, климата варира во зависност од регионот. Ова значи дека земјата се карактеризира и со континентално и со медитеранско влијание. Географската положба и климата во Романија се причина за плодните почви и многу минерални суровини. Најдобрите обработливи почви на Романија лежат на дно од низините кои се наоѓаат најзападно во државата и на југ покрај реката Дунав. Житарки како органската пченица на HiPP, пченката, шеќерната трска и компирите тука имаат идеални услови за раст.