Skip to main content

За потеклото

Органското пилешко на HiPP дооаѓа исклучиво од Германија и Австрија. Кокошките слободно се движат по полето секогаш кога е тоа возможно. Кога температурите паѓаат, нашите животни не мора да бидат внатре во кокошарникот, туку имаат пристап до заштитен простор. За да се среќни нашите кокошки, кокошарниците се многу пространи. Тие исто така имаат пристап до свежа вода и храна која се произведува во фабрика за производство на животинска храна контролирана од HiPP.