Skip to main content

Јужна Африка

Јужна Африка се протега на јужната хемисфера и е најјужната држава во Африка. Пејзажот се карактеризира со крајбрежни низини, планински прагови и висорамнини. Климата е највеќе приближно тропска. Студената Бенгуела струја на Атлантскиот брег и топлата Агула струја на јужниот  и источниот брег влијаат на температурите и врнежите во земјата. Поради малата разлика во температурите на лето и во зима, вегетацијата е разновидна со кохерентни зимзелени шумски области. Околу 13 % од земјата се обработува и луѓето живеат од земјоделие. Од земјоделските култури тука има пченка и пченица, но и цитрусни плодови и HiPP органски праски.