Skip to main content

Дали сте знаеле?

Дека просото е најстарата житарка?

Просото потекнува од Азија и земјите од Северно Африканската Медитеранска област, додека лебот од просо се произведувал пред 8000 години. На почетокот на 20 век, просото станува познато во Германија, но подоцна се заменува со компирот. Така во Германија исчезнало знаењето за тоа како се одгледува просото. Во Источна Европа, одгледувањето на просо е сеуште актуелно и денес.