Skip to main content

За видовите

Во нашите HiPP оброци, употребуваме аљаски полок, ослич, бакалар, див лосос и риба лист. Тие се ловат диви и веднаш се обработуваат. Нашите риби се сертифицирани во согласност со  Советот за поморско управување (Marine Stewardship Council - MSC). Тоа е нашиот придонес за заштита на рибната популација и превенција на прекумерниот риболов.