Skip to main content

Дали сте знаеле?

Дека во Западна Европа се смета дека свињите носат среќа?

Поседувањето на многу свињи во стариот Рим или Грција исто така значело дека луѓето имаат многу храна и затоа се привилегирани. Во модерна Германија, сè уште се симбол на среќа и затоа Германците го употребуваат идиомот ‘Schwein gehabt” (кој во буквален превод значи “ти се падна прасе”) за да опишат личност која е многу среќна.